Legislativa k elektrokolům

Silniční provoz elektrokol stanovují tyto směrnice a normy:

 • Směrnice evropského společenství O schvalování typu dvoukolových a tříkolových motorových vozidel – 2002/24/ES. Podle této směrnice jsou za elektrokola nevyžadující další schvalování považována elektricky asistovaná jízdní kola u kterých:
  • dopomoc elektromotoru je aktivována pouze při šlapání.
  • je maximální jmenovitý výkon elektromotoru 250 W.
  • rychlost s asistencí nepřesahuje 25 km/hod.
  • akcelerátor může bez šlapání uvést kolo pouze do rychlosti 6 km/hod z klidového stavu.

 

 • ČSN EN 15194:2009 v aktualizaci EN 15191:2012, známá jako EPAC (Standard for Electronically Power Assisted Cycles) – definuje limity, za kterých může být elektrokolo provozováno bez nutnosti typových zkoušek:
  • 3 hlavní podmínky, kdy lze výrobek nazývat elektrokolem dle EPAC:
   • Pohonný systém se aktivuje výhradně šlapáním. Norma však připouští akcelerátor, který funguje samostatně do 6 km/h a na maximální výkon zároveň při šlapání.
   • maximální výkon motoru je 250W jmenovitého výkonu.
   • asistence elektromotoru musí být senzoricky regulována do maximální rychlosti 25 km/h (norma pak připouští odchylku do + 10%).
   • samostatný pohyb elektrokola je akceptovatelný do rychlosti 6 km/h.
  • povinné označení elektrokol dle EPAC:
   • rám musí být viditelně a trvale označen pořadovým (výrobním) číslem na snadno viditelné části.
   • rám musí být viditelně a trvanlivě označen jménem výrobce nebo zástupcem výrobce a číslem evropské normy, tj. EN 14764 (městská a trekingová kola) a EN 14766 (horská kola).
   • elektrokolo musí být trvanlivě označeno následujícími slovy: EPAC, číslo normy EN 15194 a uvedením jmenovitého výkonu a max. konstrukční rychlosti.
  • další definice dle EPAC:
   • motor musí být odpojen jakmile jsou použity brzdy (u motorů v předním nebo zadním kole).
   • maximální napětí systému (baterie, řídící jednotka, motor) je 48V.
   • maximální přípustná váha elektrokola je 40 kg.
   • všechny elektro-součásti kola musí být testovány na odolnost proti nárazu, mechanickému opotřebení a na elektromagnetickou kompatibilitu (EMC).
  • platnost normy: 27 států EU + Izrael, Norsko, Island a Moldávie.